Camping Key Europe

Camping Key Europe

Camping Key Europe

Bestil campingpas

Campingpas 2017: kr. 110,- (+ kr. 10 i gebyr)
Alle kan få udstedt et selvstændigt campingpas, men børn under 15 år kun med forældrenes samtykke. Et campingpas gælder både par og enlige, samt deres hjemmeboende børn under 18 år. Alle skal have samme faste bopæl. Når man er fyldt 18 år, skal man have sit eget campingpas. Børn under 18 år kan ikke rejse alene på forældrenes campingpas, men skal hver have udstedt et personligt campingpas. Rejser forældre med børns venner, skal vennerne have et selvstændigt campingpas hver, da disse ikke har samme bopæl som forældrene.

Campingpas 2017 - grupper: kr. 110,- (+ kr. 10 i gebyr) 
Pas udstedes til institutioner: Skoler, børnehaver, efterskoler, idrætsforeninger m.fl. Der skal være mindst 5 deltagere og højst 11 deltagere, der rejser sammen. Gruppens leder skal være fyldt 18 år. Passet skal for at være gyldigt, være ledsaget af en navneliste med samtlige deltagere. 

Transitpas: kr. 35,- 
Skal du kun have én enkelt overnatning på en campingplads, kan du købe et transitpas på campingpladsen. Transitpas er kun gyldigt i Danmark.

Ansvarsforsikring
Alle gyldige campingpas er omfattet af en ansvarsforsikring overfor 3. person, såfremt pasindehaveren ikke selv har anden forsikringsmæssig dækning. Forsikringen dækker kun skader, som man ifølge dansk retspraksis kan drages til ansvar for.

Del denne side

Camping Key Europe

Camping Key Europe er gyldigt på campingpladser i alle europæiske lande. Passet er forsynet med et årsmærke gældende for det aktuelle kalenderår.

Når din bestilling af Camping Key Europe er gennemført kan du printe dit midlertidige campingpas ud. Det midlertidige pas er gældende, indtil du modtager det nye med posten.

Bestil Camping Key Europe