Vejle Fjord - lystfiskere

Fiskeri i Vejle Fjord

Foto: VisitVejle

I den smukke Vejle Fjord kan du fiske efter havørreder. Men også fiskeri efter fladfisk, ål og torsk giver gode fiskeoplevelser. Fisk fra kysten eller tag ud på fjorden.

Nogle steder kan du køre helt ned til bredden og andre steder skal stier følges. I nogle enkelte tilfælde kan det betale sig at drage ud på en lille klatretur. Medbringer du selv båd, kan du altid finde et godt fiskested på Vejle Fjord eller i Lillebælt.

I Vejle Fjord er det typisk tilladt at fiske overalt med statens fisketegn (18-64 år). Du skal dog være opmærksom på følgende fredningsbælter: fra Vejle Å's udløb til broen, ved Tirsbækkens udløb, ved Rohden Å, ved Rosenvold Å, hvor Rands Fjord rammer Vejle Fjord og ved Hede Å's udløb.

Oversigtskort over Vejle Fjord