VisitVejle
Vejle Fjord

Fiskeri i Vejle Fjord

I den smukke Vejle Fjord kan du fiske efter havørreder. Men også fiskeri efter fladfisk, ål og torsk giver gode fiskeoplevelser. Fisk fra kysten eller tag ud på fjorden.

Nogle steder kan du køre helt ned til bredden og andre steder skal stier følges. I nogle enkelte tilfælde kan det betale sig at drage ud på en lille klatretur. Medbringer du selv båd, kan du altid finde et godt fiskested på Vejle Fjord eller i Lillebælt.

I Vejle Fjord er det typisk tilladt at fiske overalt med statens fisketegn (18-64 år). Du skal dog være opmærksom på følgende fredningsbælter: fra Vejle Å's udløb til broen, ved Tirsbækkens udløb, ved Rohden Å, ved Rosenvold Å, hvor Rands Fjord rammer Vejle Fjord og ved Hede Å's udløb.

Ofte stillede spørgsmål

Som hovedregel gælder de danske regler for mindstemål og fredningstider i Vejles fiskevande. Bemærk at nedenstående mindstemål og fredningstider blot er vejledende. Øvrige fredningsbestemmelser finder du på fvm.dk. Husk at du som lystfisker altid selv har pligt til at undersøge eventuelle restriktioner.

FERSKVAND    
Art Mindstemål Fredningstid
Bækørred 30 cm 16. november - 15. januar
Gedde 60 cm 1.-30. april
Havørred 40 cm 16. november - 15. januar
Helt 36 cm 1. november – 31. januar
Laks 40 cm 16. november – 15. januar
Sandart 50 cm 1.-31. maj
Snæbel   Totalfredet
Stalling 33 cm 15. marts – 15. maj
Ål 45 cm Ingen

 

SALTVAND    
Art Mindstemål Fredningstid
Havørred (blank) 40 cm Ingen
Havørred (farvet) 40 cm 16. november - 15. januar
Ising 23 cm Ingen
Laks (blank) 60 cm Ingen
Laks (farvet) 60 cm 16. november – 15. januar
Pighvar 30 cm Ingen
Rødspætte 27 cm Rognfisk: 15. januar – 15. maj
Skrubbe 25,5 cm Ingen
Slethvar 30 cm Ingen
Søtunge 26 cm Ingen
Torsk 40 cm Ingen
Ål 35,5 cm Ingen
Ålekvabbe 23 cm Rognfisk: 15. september - 
31. januar

Alle lystfiskere mellem 18 og 64 år skal have et gyldigt statsligt fisketegn for at fiske i danske fiskevande. Et fisketegn til lystfiskeri giver ret til at fiske med lette håndredskaber, f.eks. fiskestang og harpun, men ikke med faststående redskaber som f.eks. garn og ruser.

Statens fisketegn kan købes på fisketegn.dk som dag-, uge og årskort. Det statslige fisketegn skal medbringes og forevises på forlangende.