Praktiske oplysninger

Statens fisketegn
Alle lystfiskere mellem 18 og 64 år skal have et gyldigt statsligt fisketegn for at fiske i danske fiskevande. Et fisketegn til lystfiskeri giver ret til at fiske med lette håndredskaber, f.eks. fiskestang og harpun, men ikke med faststående redskaber som f.eks. garn og ruser. Statens fisketegn kan bl.a. købes på fisketegn.dk som dag-, uge og årskort. Det statslige fisketegn skal medbringes og forevises på forlangende. 

Fiskeri i søer og vandløb
Ved de fleste søer og vandløb tilhører fiskeretten lodsejerne og lokale fiskeforeninger. Udover det statslige fisketegn, skal du også købe et specielt fiskekort til det pågældende fiskevand. Bemærk at kortene flere steder kun udstedes som årskort. Fiskekort, restriktioner, fredningstider og mindstemål til sportsfiskerforeningernes fiskevande kan fås ved henvendelse til den lokale sportsfiskerforening.

Fiskeri i Put & Takes
I Put and Take-søerne skal du hverken have fisketegn eller fiskekort. Her køber du kort på stedet, enten på time- eller dagkortbasis.

Vejledende mindstemål og fredningstider
Som hovedregel gælder de danske regler for mindstemål og fredningstider i Vejles fiskevande.

FERSKVAND    
Art Mindstemål Fredningstid
Bækørred 30 cm 16. november - 15. januar
Gedde 60 cm 1.-30. april
Havørred 40 cm 16. november - 15. januar
Helt 36 cm 1. november – 31. januar
Laks 40 cm 16. november – 15. januar
Sandart 50 cm 1.-31. maj
Snæbel   Totalfredet
Stalling 33 cm 15. marts – 15. maj
Ål 45 cm Ingen

 

SALTVAND    
Art Mindstemål Fredningstid
Havørred (blank) 40 cm Ingen
Havørred (farvet) 40 cm 16. november - 15. januar
Ising 23 cm Ingen
Laks (blank) 60 cm Ingen
Laks (farvet) 60 cm 16. november – 15. januar
Pighvar 30 cm Ingen
Rødspætte 27 cm Rognfisk: 15. januar – 15. maj
Skrubbe 25,5 cm Ingen
Slethvar 30 cm Ingen
Søtunge 26 cm Ingen
Torsk 40 cm Ingen
Ål 35,5 cm Ingen
Ålekvabbe 23 cm Rognfisk: 15. september - 
31. januar

 

Øvrige fredningsbestemmelser: se www.fvm.dk. Bemærk at du som lystfisker altid har pligt til selv at undersøge eventuelle restriktioner.

Del denne side

Køb statens fisketegn
Fiskeri med agnfisk

Fiskeri med levende og døde agnfisk til gedde og sandart er tilladt de fleste steder. Dog skal levende agn fanges i samme sø som den man fisker i. I enkelte søer og specielt i ørredsøer er dette fiskeri dog forbudt.