Vejle Å er en af Danmarks bedste havørredåer

Vejle Å og Vingsted Sø

Vejle Å er en af Danmarks bedste havørredåer

Vejle Å og Vingsted Sø

I den naturskønne Vejle Ådal løber Vejle Å. En af Danmarks bedste havørredåer med fangster på helt op til 10 kg. I Vingsted Sø kan du være heldig både at fange gedder, aborrer og skaller.

Fiskekort til Vejle Å og Vingsted Sø
For at fiske her skal du have statens fisketegn (18-64 år) og enten være medlem af Vejle Sportsfiskerforening eller være i besiddelse af et dagkort til sportfiskerforeningens fiskevand. For at styre fisketrykket er salget af kort opdelt i zoner. Ikke-medlemmer kan købe dagkort til udvalgte zoner. Børn under 12 år fisker gratis, men skal have et dagkort. Børn og unge mellem 12-18 år fisker til halv pris.

Dagkort (og gæstekort for medlemmer af Vejle Sportsfiskerforening) kan købes hos Vejle Sportsfiskerforening og VisitVejle. Dag- og gæstekort er gyldige fra midnat til midnat inden for samme dato. Du kan tidligst købe et kort 60 dage forud.  

Fredningstider og mindstemål 
I Vejle Å gælder særlige fredningstider og mindstemål. 

Art Mindstemål Fredningstid
Bækørred 30 cm 1. november - 31. marts
Bækørred (Haraldskær 
Fabrik til Vejle Fjord)
40 cm 1. november - 31. marts
Gedde 60 cm 1. november - 31. marts
Gul ål 45 cm 1. november - 31. marts
Havørred 40 cm 1. november - 31. marts
Laks 40 cm 1. november - 31. marts
Regnbueørred 0 cm 1. november - 31. marts

Del denne side