Kulturmuseet Vejle

Gentænk kulturturismen

Foto: VisitVejle

I projekt Gentænk Kulturturismen samarbejder vi med Destination Trekantområdet og en række kulturaktører, om at udvikle og styrke attraktionsudvikling og skabe nye stærkere oplevelsesprodukter.

I projekt Gentænk Kulturturismen arbejdes der på tværs af destinationen, for at understøtte attraktionsudvikling og skabe sammenhæng på tværs af områdets museer. Med fokus på bæredygtighed og vækst i skuldersæsonen skal projektet skabe nye oplevelsesprodukter, som kan markedsføres internationalt. Projektet er forankret i Destination Trekantområdet, de museer der deltager på tværs er destinationen er: Kongernes Jelling, Museum Kolding, Museerne i Fredericia og MARK Billund kommunes museer.

Projektet løber fra januar 2021 til august 2024.

VisitVejle bidrager med pakketeringer, merværdikæder, kontakt til lokale aktører, generel viden om kulturturisme og lokale stedbundne oplevelser.

Læs mere om projekt Gentænk Kulturturismen ved at klikke på dette link:

Maria Sommer
Kontaktperson hos VisitVejle

Turismechef

masts@vejle.dk

Mobil:+45 21 77 84 69