Vejle Å - lystfisker

Fiskeri i Vejle Å og Vingsted Sø

Foto: Vejle Kommune

Vejle Å er en af landets bedste havørredåer med fangster på helt op til 10 kg. I Vingsted Sø kan du være heldig både at fange gedder, aborrer og skaller.

Fredningstider og mindstemål 
I Vejle Å gælder særlige fredningstider og mindstemål. 

Art Mindstemål Fredningstid
Bækørred 30 cm 1. november - 31. marts
Bækørred (Haraldskær 
Fabrik til Vejle Fjord)
40 cm 1. november - 31. marts
Gedde 60 cm 1. november - 31. marts
Gul ål 45 cm 1. november - 31. marts
Havørred 40 cm 1. november - 31. marts
Laks 40 cm 1. november - 31. marts
Regnbueørred 0 cm 1. november - 31. marts

Oversigtskort over Vejle Å og Vingsted Sø