På bro ved Vejle Å

Fiskeri i Vejle Å og Vingsted Sø

Foto: Jakob Vingtoft

Vejle Å er en af landets bedste havørredåer med fangster på helt op til 10 kg. I Vingsted Sø kan du være heldig både at fange gedder, aborrer og skaller.

Fredningstider og mindstemål 
I Vejle Å gælder særlige fredningstider og mindstemål. 

Art Mindstemål Fredningstid
Bækørred 30 cm 1. november - 31. marts
Bækørred (Haraldskær 
Fabrik til Vejle Fjord)
40 cm 1. november - 31. marts
Gedde 60 cm 1. november - 31. marts
Gul ål 45 cm 1. november - 31. marts
Havørred 40 cm 1. november - 31. marts
Laks 40 cm 1. november - 31. marts
Regnbueørred 0 cm 1. november - 31. marts

Ofte stillede spørgsmål

Ved de fleste søer og vandløb tilhører fiskeretten lodsejerne og lokale fiskeforeninger. Udover det statslige fisketegn, skal du også købe et specielt fiskekort til det pågældende fiskevand. Bemærk at kortene flere steder kun udstedes som årskort. Fiskekort, restriktioner, fredningstider og mindstemål til sportsfiskerforeningernes fiskevande kan fås ved henvendelse til den lokale sportsfiskerforening.

Det er gratis at fiske i nogle søer og vandløb i Vejle. Se mere på Lystfiskeri - her må du fiske gratis - Vejle Kommune.

 

Fiskeri i put and takes

I put and take søerne skal du hverken have fisketegn eller fiskekort. Her køber du kort på stedet, enten på time- eller dagkortbasis.

 

Fiskeri med agnfisk

Fiskeri med levende og døde agnfisk til gedde og sandart er tilladt de fleste steder. Dog skal levende agn fanges i samme sø som den man fisker i. I enkelte søer og specielt i ørredsøer er dette fiskeri dog forbudt.

For at fiske i Vejle Å og Vingsted Sø skal du have statens fisketegn (18-64 år) og enten være medlem af Vejle Sportsfiskerforening eller være i besiddelse af et dagkort til sportfiskerforeningens fiskevand. For at styre fisketrykket er salget af kort opdelt i zoner. Ikke-medlemmer kan købe dagkort til udvalgte zoner. Børn under 12 år fisker gratis, men skal have et dagkort. Børn og unge mellem 12-18 år fisker til halv pris.

Dagkort (og gæstekort for medlemmer af Vejle Sportsfiskerforening) kan købes på fiskekort.dk. Dag- og gæstekort er gyldige fra midnat til midnat inden for samme dato. Du kan tidligst købe et kort 60 dage forud.

Alle lystfiskere mellem 18 og 64 år skal have et gyldigt statsligt fisketegn for at fiske i danske fiskevande. Et fisketegn til lystfiskeri giver ret til at fiske med lette håndredskaber, f.eks. fiskestang og harpun, men ikke med faststående redskaber som f.eks. garn og ruser.

Statens fisketegn kan købes på fisketegn.dk som dag-, uge og årskort. Det statslige fisketegn skal medbringes og forevises på forlangende.