VisitVejle
Vester Mølle Put & Take

Put & Takes og lystfiskesøer

I søerne lokker ørreder, aborrer, skaller, brasen, laks og ål. Ved de fleste søer er der familiesøer, borde og grillfaciliteter. Fiskekort købes ved søen. Kun ved Fårup Sø er det statslige fisketegn påkrævet.

Ved de fleste søer og vandløb tilhører fiskeretten lodsejerne og lokale fiskeforeninger. Udover det statslige fisketegn, skal du også købe et specielt fiskekort til det pågældende fiskevand. Bemærk at kortene flere steder kun udstedes som årskort. Fiskekort, restriktioner, fredningstider og mindstemål til sportsfiskerforeningernes fiskevande kan fås ved henvendelse til den lokale sportsfiskerforening.

Det er gratis at fiske i nogle søer og vandløb i Vejle. Se mere på vejle.dk

Fiskeri i put and takes
I put and take søerne skal du hverken have fisketegn eller fiskekort. Her køber du kort på stedet, enten på time- eller dagkortbasis.

Fiskeri med agnfisk
Fiskeri med levende og døde agnfisk til gedde og sandart er tilladt de fleste steder. Dog skal levende agn fanges i samme sø som den man fisker i. I enkelte søer og specielt i ørredsøer er dette fiskeri dog forbudt.