©  Foto:

Hastrup Plantage

Nord for Give ligger det smukke skovområde Hastrup Plantage, som byder på gode vandreruter. I den østlige del ligger den skovomkransede Hastrup Sø, som gennemstrømmes af Skjern Å. I området tæt på Hastrup Sø er der en dejlig skovlegeplads med bål- og grillplads og madpakkehuse samt en nærliggende shelterplads.

Hastrup Plantage er et smukt skovområde sydvest for Ejstrupholm med bl.a. fire afmærkede vandreruter og den skov-omkransede Hastrup Sø. Hastrup Plantage og Hastrup Sø ligger på overgangen mellem den jyske højderyg og den vestjyske hedeslette. Det er et smukt skovområde, der byder på mange naturoplevelser. 

Hastrup sø omkranses af gammel egeskov med græssende højlandskvæg. Gennem søen strømmer Skjern Å på sin vej mod vestkysten.

Vest for søen ligger selve Hastrup Plantage, der fra 1877 er anlagt som typisk hede-plantage. I plantagen er der afmærkede vandreruter. I plantagen findes også et spændende træartsforsøg.

Sydvest for plantagen ligger Galtkær, et fuglerigt område, der er opstået ved at man har opstemmet Galtkær Bæk for at mindske okkertilførslen til Skjern Å. Fugletårn findes ved Galtkær.

Syd for Hastrup Sø, øst for Hastrupvej er der anlagt en skovlegeplads med tilhørende bålsted, legepladsen kan frit benyttes.

Dagkort til fiskeri i Hastrup Sø kan købes hos formanden for Thyregod Sportsfiskerforening, Kurt Lundsfryd, tlf. 21795505 og e-mail: kurtlundsfryd25@gmail.com. Sæsonen starter 1. maj og slutter 1. november.