©  Foto:

Nørup Kirke

Nørup Kirke er som de fleste danske landsbykirker opført i romansk tid. Men senere ændringer og tilbygninger har bevirket, at den i dag står som noget ret enestående, både hvad det ydre angår og især det meget velbevarede barokinventar. 

Nørup Kirke hørte til det nærliggende Engelsholm Slot fra 1586 til 1935. Engelsholm har været ejet af adskillige kendte adelsslægter, hvoraf flere har sat deres præg på kirken, men det er især Gerhard de Lichtenbergs kirke vi ser i dag. 

Kirken, der er bygget i 1200-tallet, består af et romansk skib og kor samt et sengotisk tårn. Et kapel fra 1621 ligger på nordsiden. Knud Brahe og Margrethe Lange er begravet i krypten under kapellet, som Margrete Lange lod opføre i 1621.

Frederik Danneskjold Samsøe forsynede kirken med orgel i 1720erne, hvad der var ret usædvanligt for en landsbykirke på den tid.

De Lichtenberg forsynede i 1730erne kirken - og slottet - med de karakteristiske løgformede kupler. Det meste inventar i kirken blev fornyet med barokkunst og kirken blev flere steder forsynet med de Lichtenberg og hustrus våbenskjolde.

Fremhæves skal herskabsstolen, prædikestolen, døbefonten og altertavlen, som er meget rigt udsmykket med både bemaling og udskæring.

På kirkegården er der flere gravminder over tidligere ejere af Engelsholm.

I perioden december til marts kan kirken besøges efter forudgående aftale med kirkens kontor.