skip_to_main_content
VisitVejle

Ravningbroen

Harald Blåtands folk anlagde en mægtig bro over Vejle Ådal i 979. På fundstedet i Ravning Enge kan du se en rekonstruktion af to brohoveder. Ravningbroen var Danmarks længste bro, indtil åbningen af den gamle Lillebæltsbro i 1935.

Hvad Harald Blåtand skulle bruge broen til, det er ikke sikkert. Sandsynligvis har broen kun været i brug i nogle få år, og intet tyder på, at broen nogensinde har været repareret. 

Nogle arkæologiske teorier siger, at han fik broen bygget for hurtigt at kunne få tropper på tværs af ådalen, andre at Ravningbroen var en handelsvej over det sumpede område. Én ting er sikker: Det har krævet enorme ressourcer både i egetræ og kræfter at bygge broen, hvis fundament bestod af 1.800 pæle af op til seks meters længde og med et tværsnit på 30 x 30 cm. 

Klos op ad det sted hvor Ravningbroen stod, kan man nu se en rekonstruktion af broen, der giver en god idé om dimensionerne i det imponerende bygningsværk.

I den tidligere stationsbygning fra Vejle-Vandelbanen, som ligger få meter fra rekonstruktionen, kan man se en udstilling om broen, fund og udgravninger. Her kan du også læse om banen og stationen.

Ravningbroen er en del af Vejlemuseerne. Find alle aktuelle udstillinger og arrangementer på www.vejlemuseerne.dk.