©  Foto:

Vejle Fjord - Tirsbæk, Ulbækhus og Daugårdstrand

På skrænterne langs Vejle Fjord rejser bøgeskoven sig som ingen andre steder i Østdanmark. Du kan se træerne vokse helt ned til strandkanten og opleve de flotteste udsigter over fjord og land. Nordkysten er domineret af godserne Tirsbæk Slot og Rohden Gods og er ellers kun sparsomt bebygget. Strandene ved Tirsbæk, Ulbækhus og Daugård er populære med gode opholdsarealer, indbydende badevand og storslåede udsigter.

Det unikke fjordlandskab ved Vejle Fjord er karakteriseret ved en rolig vandflade og storslåede skovklædte bøgeskrænter - nogle steder helt op til 80 meter. Fjorden er 22 km lang og udfylder den østlige del af tunneldalen, som her er ca. 1.500 meter bred. Fjorden munder tragtformet ud i den øvre del af Lillebælt.  

På nordsiden af fjorden ligger Tirsbæk, Ulbækhus og Daugårdstrand. Den storslåede strækning byder på nogle fantastiske vandreture langs kysten og i de kystnære skove med mange flotte udsigtspunkter. Om sommeren kan du opleve de mange joller, sejlbåde m.m. på fjorden.   

Kyststrækningen er fredet for bl.a. at bevare det smukke herregårdslandskab ved Tirsbæk, de fine udsigtspladser og opholdsarealer ved Ulbæk, og for at holde Daugårdstrand fri for andre huse end de gårde og fiskerhuse, som traditionelt hører hjemme her.

Kyststrækningen er desuden nationalt beskyttet levested for flere sjældne fuglearter. 

Tirsbæk Slot og Rohden Gods præger områdets sparsomme bebyggelse.

Ved Tirsbæk og Ulbækhus kan man stadig se de tidligere traktørsteder for fjordbådene.   

Tirsbæk og Daugårdstrand byder desuden på børnevenlige strande, opholdsarealer, toiletter og kiosk.    

Den nationale cykelrute nr. 5, Østkystruten, går gennem området.