©  Foto:

Kongens Kær, Knabberup Sø og Haraldskær Skov

Vådområdet Kongens Kær er et populært udflugtsmål i udkanten af det vestlige Vejle. Et enestående vådområde i Vejle Ådal, som i sammenhæng med Knabberup Sø og Haraldskær Skov byder på et flot landskab, rigt fugleliv og fantakstiske udsigter over Vejle Ådal.

Naturen omkring Kongens Kær og Haraldkær Skov 

Vådområdet Kongens Kær er et populært udflugtsmål i udkanten af det vestlige Vejle. Det enestående vådområde er i sammenhæng med Knabberup Sø på over 100 hektar. Området kan opleves via stier.

En udsigtsplatform giver mulighed for at iagttage Vejle Ådals flotte landskab og fuglelivet i de våde enge. Havørnen er også en hyppig gæst. 

Haraldskær Skov er meget afvekslende med gammel og ny skov, løv- og nåleskov, bakker, banker, mose og vandhuller, tæt bevoksning og åbne vidder, hvorfra du kan nyde en fantastisk udsigt over Vejle Ådal. Skoven strækker sig over et mindre antal skove. Haraldskær Skov ligger på de stejle skrænter på sydsiden af Vejle Å, mens Helligkilde Skov er en tilgroet vældmose bevokset med ældre birketræer. Lilleskoven er udlagt som urørt skov, og her har odderen kunnet finde ro og plads til sin hule, mens Nørre Plantage med sit fugtige, kratbevoksede areal er et yndet sted for nattergale. 

 

Kongens Kær ved solnedgang

Kongens Kær ved solnedgang. Foto: VisitVejle.

Et moselig i Dronningens Mose

I Dronningens Mose fandt man under tørvegravning et kvindelig fra jernalderen. Man troede først, at liget var af den sporløst forsvundne Dronning Gunhild fra vikingetiden. Nationalmuseets undersøgelser viste imidlertid, at den fundne kvinde var en ganske almindelig kvinde fra 490 f.Kr. Måske har hun forbrudt sig mod samtidens regler og love, i hvert fald er hun henrettet og fastgjort med trækroge i bunden af mosen. "Dronning Gunhild" ligger på Kulturmuseet i Spinderihallerne.

Hvad kan du opleve i området? 

  • Borde og bænke omkring Kongens Kær: Der er rig mulighed for at slå sig ned ved bænke og borde i Kongens Kær - et oplagt sted at holde picnic. Adgang til Kongens Kær kan bl.a. ske via p-pladsen ved Ribe Landevej.
  • Haraldskær Hovedgård. En smuk herregård, med historie helt tilbage fra 1434. Herregården er i dag et hotel. Læs mere på dette link: Haraldskær Hovedgård | VisitVejle
  • Besøgscenter Haraldskær: Nær Haraldsær finder du det åbne udstillings rum ''Vejle Ådal og Fjord''. Her kan du ganske gratis lære om området kultur- og naturhistorie. Læs mere om udstillingsummet på dette link: Besøgscenter Haraldskær | Vejle Ådal og Fjord | VisitVejle
  • Fugleliv: Området omkring Kongens Kær er kendt for sit rige fugleliv. Her kan du blandt andet være heldig at se havørn, fiskeørn, rørhøg og rødglente.    

Haraldkær Hovedgård

Haraldskær Hovedgård. Foto: VisitVejle.

Ruter i området

Her ser du et udvalg af områdets ruter. Orienter dig i vandrefolderen eller på Udeliv Vejle for det fulde overblik. 

  • Rundt om Kongens Kær og Knapperup Sø. Rundtur på ca. 8 km. Du kan starte turen fra vejle og følge stien rundt om Kongens Kær. Kryds Vejle Å over broen og fortsæt forbi sportsfiskernes klubhus. Kryds under motortrafikvejen og følg Bindeballestien tilbage mod byen. Læs mere om ruten på dette link: Kongens Kær og Knabberup Sø - Udeliv Vejle
  • Højen og Mølholm Ådale: Rundtur på 19,3 km. Turen tager dig rundt om Kongens Kær og Knapperup Sø, samt rundt om Sønderskoven. Ruten tager dig både omkring vådområder, smeltevandsdale og åbne overdrev. Læs mere om ruten på dette link: Højen og Mølholm Ådale - Udeliv Vejle
  • Rundt om Østengård, Slede: Rundtur på 4 km. Turen rundt om Østengård går igennem skov, levende hegn og kildevæld. Turen starter med en stejl stigning, der når sit højdepunkt ved et udsigtstårn med en flot udsigt over fjorden, Vejle Ådal, Kongens Kær og Ravning. Læs mere om ruten på dette link: Slelde - Udeliv Vejle
  • Haraldskær - Ådalsruten. Rundtur på 6,5 km. En smuk tur gennem ådalen og afgræssede enge. Læs mere om ruten på dette link: Haraldskær - Ådalsruten - Udeliv Vejle
  • Haraldskær - Engstien. Rundtur på 1,5 km. Ruten går i området omkring Haraldkær Sinatur Hote. Ruten ligger meget tæt på det åben udstillingsrum Vejle Ådal og Fjord. Læs mere om ruten på dette link: Haraldskær - engstien - Udeliv Vejle.
  • Dronningens Mose - Haraldskær Fabrik. Rundtur på 4,5 km. Start turen ved Haraldskær Fabrik. Turen går forbi den mose hvor moseliget ''Dronning Gunhild'' blev fundet. Noget af ruten følger Bindeballestien. Læs mere om ruten på dette link: Dronningens Mose - Haraldskær Fabrik - Udeliv Vejle.

Ønsker du en længere tur, går både Bindeballestien, Kyst-til-kyst-stien og Hærvejen gennem dette område. 

Download vandrefolderen

Følg dette link og download vandrefolderen for Kongens Kær, Knabberup Sø og Haraldskær Skov:Kort over Vejle Ådal -_Kongens_Kær_- PDF