©  Foto:

Randbøl Hede

Oplev Randbøl Hede, som er en af Danmarks største indlandsheder. Turen rundt i Randbøl Hede vidner både om istidens påvirkning på landskabet, og den moderne danmarks historie. 

Randbøl Hedes natur og historie

Randbøl Hede, sydvest for Randbøl, er et af de få tilbageblevne hedelandskaber og er med sine 750 hektar en af Danmarks største indlandsheder. Heden har sin historie helt tilbage til istiden, hvor smeltevandet fra is en skabte det falde og sandede område. I det bare landskab har kraftige storme siden flyttet sandet og skabt klitterne. Klitterne går i dag under navnet Staldbakkerne, hvor er den største er Stoltenbjerg, som er hele 17 meter høj. 

Randbøl Hede blev allerede fredet i 1932. Det var dengang den største landskabsfredning i Danmark. Fredningen omfatter 750 hektar, hvoraf staten i dag ejer ca. 650 hektar. Formålet var at bevare de åbne lyngklædte vidder og sikre heden mod opdyrkning og tilplantning. 

Det har siden vist sig, at lyngheden er en ustabil naturtilstand. Der bliver skov, hvis menneskets påvirkninger af heden ophører. Randbøl Statsskovdistrikt har derfor fået lov at pleje heden, så den bevares for eftertiden. 
 
Randbøl Hede var tidligere langt større end i dag. Den var uvejsom, øde og frygtet af alle, især handelsrejsende, fordi røvere huserede her. Sporet fra Vorbasse studevej, hvor der i århundreder har været ført kvæg til marked i Vorbasse eller endnu længere sydpå, slynger sig fortsat tværs over heden.

I 1750erne blev bøndernes hævdvundne rettigheder til græsning og tørveskæring fastlagt, og en del af heden blev kongens (statens) ejendom.

I 1760 begyndte de såkaldte "kartoffeltyskere" at opdyrke heden. Tilnavnet fik de senere, fordi de lærte danskerne at spise kartofler. Koloniseringen og opdyrkningen var et særdeles slidsomt arbejde, som delvis mislykkedes, og de fleste tyskere rejste hjem igen.

På Stoltenbjerg ved Staldbakkerne er der en fantastisk udsigt over området. Staldbakkerne består af sand, som er "vandret" østpå fra vestkysten.

Du kan læse meget mere om Randbøl Hedes natur og historie på Naturstyrrelsens hjemmeside: Randbøl Hede- Naturstyrelsen

 

Stoltenbjerg, foto Eliza Danesi

Stoltenbjerg. Foto: Eliza Danesi.

Hvad kan du opleve i området? 

I området findes flere seværdige stop, som alle er tegnet ind på vandrefolderens kort. Du kan også læse mere om dem på Naturstyrelsens hjemmeside. Her har vi udvalg tre særlige high lights for Randbøl Hede: 

  • Stoltenbjerg: Den største klit på Randbøl Hede, 17 meter høj. På Stoltenbjerg ses en sort stribe på tværs af klitten. Sandet under den sorte stribe stammer helt tilbage fra 5800 f.kr., mens sandet over den sorte linje er aflejret i 1500-tallet hvor menneskeskabte indgreb i naturen medførte nye sandstorme. 

  • Naturrum Kirstinelyst: Et gratis oplevelsesrum som fortælle om hedens natur og historie. I forbindelse med oplevlesesrummet findes toiletfaciliteter, overdækket madpakkeområde og shelters, som kan bookes. Læs mere om Kirstinelyst ved at følge dette link: Naturrum Kirstinelyst ved Randbøl Hede | VisitVejle

  • Maskingevær-reder og flyverskjul: På heden finder man flere steder spor efter tyskernes brug af heden, som bland andet blev brugt til at skjule forskellige fly. Flyversjulene ses i dag som de hestesko-formede jordvolde, ca. 16 meter brede og 33 meter lange. Du kan også se maskingeværreder, som er gravet ned i klitterne. 

  • Lyngen blomster: I sensommeren kan du opleve lyngen blomstre på heden. Lyngen blomstrer fra omkring august til september.

 

Naturrum Kirstinelyst, foto VisitVejle

Naturrum Kirstinelyst. Foto VisitVejle.

Ruter i området 

Ruterne er afmærkede med farvede pile på både stolper og sten. 

Download vandrefolder

Du kan downloade en vandrefolder for Ranbøl Hede ved at følge dette link: Vandrefolder Randbøl Hede, pdf (naturstyrelsen.dk)

Du kan også finde folderen på VisitVejles turistbureau på Banegårdspladsen 8, Vejle. Ofte findes folderen også på Kirstinelyst.