©  Foto:

Frederikshåb Plantage

Oplev plantagetræerne og det fantastiske naturfænomen Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage tæt på Randbøl Hede. 

Natur og historie:

Frederikshåb plantage er tæt forbundet med Randbøl Hede, både geografisk, historisk og naturmæssigt. I 1802 besluttede staten at anlægge en plantage på ca. 450 hektar af Randbøl Hede. Det blev startskuddet til Frederikshåb Plantage. I 1804 startede såning af birk og fyr. Arbejdet skred langsomt frem, fordi sandflugten først skulle bekæmpes med diger og ved at plante hjælme. Det tog næsten 100 år før plantagen var sluttet skov, af hovedsagelig rødgran.

Stormen den 3. december 1999 forandrede dog plantagen voldsomt. Ca. 1/3 af skoven væltede - i alt 75.000 kubikmeter træ. I dag er arealerne igen plantet til med en blanding af løv- og nåletræer. 

I plantagen finder man store indlandsklitter og et særegent område med ca. 175, 5000 år gamle, stenrøser. 

På Naturstyrrelses hjemmeside kan du læse meget mere om Frederikshåb Plantage og Randbøl Hede:

Hvad kan du opleve i området? 

Her er blot nogle af højdepunkterne ved et besøg i Frederikshåb Plantage. Højdepunkterne er alle at finde på vandrefolderen for området. 

  • Syvårssøerne: Frederikshåb Plantage rummer et besynderligt naturfænomen, kaldet Syvårssøerne. Af og til kan man finde en stor sø, til andre tider er vandet borte, og man kan gå på bunden af søen. Fænomenet hænger sammen med højden på grundvandet. Det er værd at besøge Frederikshåb Plantage både når søerne er der og når de ikke er. Når søerne ikke er der, kan du nemlig gå på ''søbunden'' og området får atmosfære af en savanne. 
  • Danmarks største røseområde: I Frederikshåb Plantage finder du det største område med rydningsøser i Danmark. En rydningsrøde er en dynge sten, der er samlet for at ryde jorden til agerdyrkning. Røserne stammer fra oldtiden, og er at finde i dynger på mellem 2 og 12 meter i diameter. Røserne tyder på at området har været beboet helt tilbage i jernalderen. 
  • Madpakkehuset Kighøj: Midt i Frederikshåbplantage finder du et gammelt skovridderhus, som i dag er omdannet til madpakkehus. Her er borde og bænke, og du kan finde brænde i brændeskuet og lave bål udenfor eller tænde op i brændeovnen. Link til mere information om Kighøj Madpakkehus - Udeliv Vejle
  • Flyverskjul og brændstofledninger: I plantagen findes tyske flyverskjul til bombefly. Der findes også rester af en bunker brugt til flybrændstof og rester at de lednigner, som blev brugt til at pumpe benzin til flyene. 

 

Syvårssøerne i Freedrikshåb plantage

Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage

 

Ruter i området: 

  • Rød rute, 2,7 km: Turen går gennem klitterne med en højde på 10-15 meter. Turen giver intryk af hvordan sanflugten har formet landskabet og indlandsklitterne. Se ruten online ved at følge dette link: Indlandsklitterne i Frederikshåb - Udeliv Vejle
  • Grøn rute 2,8 km:Ruten starter ved parkeringspladsen på Rygbjergvej. Turen går forbi hestedalen og en formodet gravplads fra jernalderen "Røserne". Se ruten online ved at følge dette link: Frederikshåb Plantage - Udeliv Vejle
  • Springbjerg Plantage, 1,8 km: Lille rundtur i Springbjerg Plantage, lige øst for Frederikshåb Plantage. Se ruten online ved at følge dette link: Springbjerg Plantage - Udeliv Vejle
  • Bindeballestien: Bindeballestien går mellem Vejle og Billund, og passerer gennem Frederikshåb Plantage. Læs mere om Bindeballestien ved at følge dette link: Link til mere information om Bindeballestien.
  • Randbøl Hede: Randbølhede ligger i forbindelse med Frederikshåb Plantage. I randbølhede finde også smuk natur, gode vandreruter, shelterpladser og naturformidling. Læs mere om Randbøl Hede ved at følge dette link: Link til mere informaiton om Randbøl Hede.

Se alle vandreruterne i Vejleområdet på udeliv.vejle.dk: Link til online kort med Vejles vandreruter - Udeliv Vejle 

 

Ruter i Frederikshåb Plantage