skip_to_main_content
Vejle set fra syd, 1765-69

Vejles historie

Vejle er nævnt første gang i 1256, men Vejles historie menes at være noget ældre. Udgravninger syd for Kirketorvet viser, at der her har været bebyggelse tilbage til år 1100. De ældste kendte købstadsprivilegier blev udstedt i 1327.