Byvandring i Vejles gamle bydel

Foto: Mads Hansen

VisitVejle har sammensat en vandretur gennem Vejles gamle gader. Du er inviteret med på den 4,1 kilometer lange byvandring på egen hånd i Vejles gamle bydel. 

VisitVejle byder dig velkommen til en tur gennem Vejles gamle bydel. 

Turen tager ca. 1 time og 45 minutter i roligt tempo, inklusiv stop. God tur.

Her på siden finder du:

  • Kort med rute til download som PDF
  • Et interaktivt kort, som du kan åbne med Google Maps
  • Beskrivelse af byvandringen og de mange spændende stop på vejen

Byvandringen findes også i trykt format, og udleveres gratis på VisitVejles turistbureau på Banegårdspladsen 8 i Vejle.

Information til kørestolsbrugere og gangbesværede

Denne rute er fremkommelig med kørestol. Ved Den Smidtske Gård (4) mod Rådhustorvet (5) anbefaler vi dog kørestolsbrugere og gangbesværede, at følge gågaden fra Den Smidtske Gård og op til Rådhustorvet, i stedet for at gå/køre igennem gården til Fjellegade og Blegbanken.

Start din byvandring

1. Du står nu foran VisitVejle (1), på Banegårdspladsen overfor Vejle Trafikcenter. Her starter din rute. 

Til venstre for dig knejser Bjørn Nørgaards 8,5 m høje granitskulptur, Himmelstigen – Jacobs drøm, med motiver fra den bibelske verden.

Den smukke gamle bygning ved siden af, er byens gamle teater, som også tidligere rummede Theater Hotellet.

2. Gå til venstre om det gamle teater, og kryds Dæmningen ved fodgængerfeltet. Fortsæt til venstre ad fortovet.

På højre side ser du Økolariet (2), et enestående science-center om naturvidenskab, bæredygtighed, miljø, klima og energi, med en masse interaktiv formidling.

3. Fortsæt videre lige ud ad Dæmningen og gå til højre, når du kommer til åen og byens biograf, Lido Biograferne.

Du befinder dig nu ved Søndertorv. Her kan du se shopping centeret Bryggen med den rustrøde facade, og cafégæster ved de omkringliggende caféer og spisesteder.

Men læg særligt mærke til Sønderbroen (3).

Her har der siden middelalderen været forskellige udgaver af broer, som sikrede passage over åen for byens folk og handlende. I 1804 blev den nuværende stenbro opført, og erstattede tidligere tiders træbroer. Efter en renovering i 2008-2009 har broen i dag sit oprindelige udseende, og på broens facade ses inskription og kongekrone, som da den blev opført.

Foto:Eliza Danesi

4. Fortsæt op ad gågaden, til du kommer til Den Smidtske Gård; den flotte gule bindsværksbygning på din venstre side.

Gør et kort stop her, og kast blikket tilbage mod Søndertorv.

For enden på bakken troner Vejle Vindmølle majestætisk over gågaden og midtbyen. Møllen blev opført i 1890 på den gamle galgebakke, og har i mange år været et af byens vartegn. Den er et særligt smukt syn, når det er mørkt og møllens belysning er tændt. Møllen har fungeret som kornmølle indtil 1960, og står i dag med hele inventaret intakt. Indenfor kan du se Vejlemuseernes udstilling om møllens historie og mølledrift på egnen, og så har Vejle Kunstforening løbende kunstudstillinger derinde.

5. Gå gennem porten til venstre, til Den Smidtske Gård (4),

Den gamle købmandsgård er bygget i 1799 af købmand A. Ingvard Smidt, og opført af bygmester Anders Christensen Kruuse, sammen med arkitekt og billedhugger Jens Hjernøe. Gården er i dag den sidste af Vejles gamle købmandsgårde, der stadig står, og den er tilmed en af Vejles ældste bygninger. Forhuset langs Søndergade er den ældste del, og den inkluderede både bolig med køkken, bryggers og rullestue, kornhus, pakhus, vognport og stalde til kundernes heste.

Foto:Eliza Danesi

6. Gå hele vejen igennem Den Smidtske Gård, og gennem porten til Fjellegade. Gå op mod højre til Blegbanken, og drej til højre mod Rådhustorvet (5).

Anbefaling til kørestolsbrugere og gangbesværede: Vi anbefaler at følge gågaden fra Den Smidtske Gård og op til Rådhustorvet, i stedet for at gå/køre igennem gården til Fjellegade og Blegbanken.

Her på hjørnet af Kirkegade og Torvegade ses Residensgaarden, hvor Kong Christian II, konge af Danmark, Norge og Sverige, lejlighedsvis boede indtil han i 1520’erne flygtede fra Danmark.

Overfor finder du Vejle Rådhus (6), som er opført i 1878-1879 i nygotisk stil af Carl Lendorf, og ombygget i 1920 af arkitekt Martin Nyrop. Rådhuset er beliggende på den historiske grund, hvor det gamle Sortebrødrekloster lå i middelalderen.

Efter det første rådhus på Gammel Torv nedbrændte i 1530, blev klosteret det andet rådhus i Vejle. I 1780 blev det tredje rådhus opført på samme sted, før det blev erstattet af det nuværende, Vejles fjerde rådhus. Rådhusklokken, som kan høres hver dag, er den selvsamme klokke, som i sin tid har ringet til messe i det gamle kloster. På klokken står på latin: "Jesus Maria, jeg vækker de levende, jeg kalder de døde".

Læg desuden mærke til de to figurgrupper af Sigurjón Olafsson, på hver side af hovedindgangen. De fire voksne figurer symboliserer de fire erhverv, der danner grundlaget for Vejle bys eksistens: handel (en vægt), håndværk (en sav), landbrug (et kornneg) og industri (et tandhjul).

Foto:Eliza Danesi

7. Gå højre om rådhuset til Klostergade.

Fortsæt ad Klostergade og gennem aktivitetsparken, Mariaparken (7). Her er løbende arrangementer, og i parken kan man blandt andet spille boldspil og stå på rulleskøjter.

8. Kryds Flegborg, og fortsæt til højre.

På venstre side kan du se Vejle Kunstmuseum (8). Det blev grundlagt i 1899 og fremviser i dag en bred vifte af forskellig kunst. Særligt den store grafiske samling, og en tilbygning tegnet af Kim Utzon med skiftende særudstillinger, har gjort museet til et af Vejles absolutte højdepunkter.

9. Gå langs vejen til du kommer til Vejle Musikteater (9).

Musikteateret blev indviet i 1992 og har siden da markeret sig i byens kulturliv med koncerter, teater, musicals og meget mere.

Foran Musikteateret ligger en særlig rundkørsel, hvor fodgængere skal gå midt igennem. Springvandet, som pryder rundkørslen, er i stål og granit, og om aftenen er der lys i de mange vandstråler i varierende højde. Til højre for passagen ind mod byparken, findes en stander med en knap, som man kan trykke på, for at ændre vandstrålernes rytme og højde.

På det modsatte hjørne ses den smukke og markante bygning, C.M. Hess' villa (10). C.M. Hess’ Jernstøberi var i mange år en af byens største og vigtigste virksomheder. Her lavede man komfurer og kakkelovne af bedste kvalitet. Det hed sig dengang, at Vejles mænd arbejdede på Hess, mens kvinderne arbejdede i bomuldsindustrien. Så enkelt var det naturligvis ikke, men det siger noget om C.M. Hess’ betydning for Vejles udvikling. Villaen lod Hess bygge til sig selv i 1906, og den er det eneste tilbageværende af det oprindelige C. M. Hess’ Jernstøberi, der fra 1898 og frem til den endelige lukning i 1975, lå hvor Byparken ligger i dag.

10. Gå mod venstre, igennem Vejle Musikteaters passage, og fortsæt ind i Byparken (11). I Byparken kan du nyde de mange fontæner og smukke anlæg. Her bliver afholdt koncerter og events, og byens beboere slapper af på græsset i fritiden.

Foto:VisitVejle

11. Gå igennem Byparken, og mod højre til den store parkeringsplads. Gå igennem parkeringspladsen og følg stien mod højre, til du kommer ud til rundkørslen på Nyboesgade og Skolegade. Kryds rundkørslen og gå til højre ad Aagade.

Lidt fremme kommer en vej på venstre hånd som fører ind til Spinderihallerne (12), som oprindeligt var et bomuldsspinderi fra 1896. Bomuldsspindingen blev en industri, hvor Vejle var foregangsby. Det renoverede industrikompleks er i dag et samlingspunkt for kreative sjæle og mikrovirksomheder.

Derudover huser Spinderihallerne Kulturmuseet (13).

Museet formidler forskellige fortællinger om Vejle bys historie, og har løbende nye spændende særudstillinger.

12. Gå ud mod Aagade, kryds vejen og fortsæt ligeud af Tønnesgade, til du kommer til Vedelsgade.

Her drejer du til højre og følger fortovet, til du kommer til et kryds. Gå over på den modsatte side af vejen, og følg fortovet i samme retning, som du var på vej i. Fortsæt til du kommer til et parkeringsområde på din venstre hånd, og gå derind.

Du er nu kommet til Street art (14). Her kan du se 15 store kunstværker på gavle og vægge, skabt af 11 lokale og 4 gæstekunstnere. Værkerne blev lavet under temaet ’vi giver mere end vi tager’.

13. Gå igennem parkeringspladsen og fortsæt gennem passagen ud til gågaden. I passagen kan du se en mindeplade på væggen, der fortæller om en voldsom brand og eksplosion i 1786.

Her blev 34 ejendomme totalt nedbrændte, mens resten af Nørregade blev svært brandskadet og gjorde 200 mennesker hjemløse. De økonomiske tab var omfattende, men med billige byggematerialer kom genopbygningen hurtigt i gang og var stort set afsluttet få måneder senere. Samtidig var gaden blevet rettet ud, så den nu fremstod som en lige og bred gade.

På gågaden drejer du mod venstre, og fortsætter til du kommer til den lille gade ind til Paladspassagen (15) på venstre hånd. Gaden er nem at kende på grund af de fine farvede huse.

Indenfor dørene finder du social dining, med et stort udvalg af både dansk og eksotisk streetfood, barer og events.

Derudover ligger kulturhuset Bygningen inde under passagens overdækning.

Bygningen er fra 1920, og blev oprindelig skabt til at være Arbejdernes Forsamlingsbygning. Dette blev i folkemunde til Bygningen. Dengang lå den frit, og her var møder, fester og foreningsaktiviteter. Især foreningernes juletræsfester blev en årlig tradition, som specielt børnene så frem til. Den dag i dag er det et kulturhus med forskellige slags arrangementer, koncerter, konferencer og kreative værksteder.

14. Vend tilbage mod gågaden, drej til venstre og fortsæt, indtil du befinder dig ved Vejle Midtpunkt (16).

I denne stemningsfyldte oase, kan man fra april til oktober opleve den farvestrålende paraplyhimmel over området.

Midtpunktet er også kendt som en del af latinerkvarteret. Vejles Latinerkvarter inkluderer den øvre del af Nørregade, Paladspassagen, Nørretorv og Vestergade, og på dette forholdsvis lille område finder du et spændende udvalg af både restauranter, caféer, barer, specialbutikker, købmand, bager, chocolatier & konditori. Om sommeren afholdes der flere arrangementer på scenen i Vejle Midtpunkt, og det farverige område er blevet en lille attraktion i sig selv.

©VisitVejleFoto:Mads Hansen

15. Turen går nu tilbage til Nørregade. Her går du til venstre, hvor du krydser en buet gangbro. Gangbroen fører dig over den fritlagte mølleå, til Nørretorv (17).

Her ses en stor vandskulptur og den 16 meter høje, skæve lysmast, skabt af billedhuggeren Morten Stræde.

Nørretorv har en lang historie, der går tilbage til middelalderen. Det var tidligere stedet, hvor Vejles bygrænse mod nord lå, og hvor Vejle Hospital havde sin placering. Med byens vækst og trafikbelastning blev torvet løbende omdannet for at imødekomme behovet for bedre trafikafvikling. Her har både været en rundkørsel, en rutebilstation og Vejles første lysregulering i 1961. I dag er Nørretorv et centralt mødested med markeder og aktiviteter.

16. Gå til højre ad Dæmningen, langs Mølleåen.

Over Mølleåen er der placeret otte enkle gang- og kørebroer i rustrødt Corten-stål. Rækværkerne er designet af forskellige internationalt anerkendte kunstnere, én for hver bro.

Midt på Dæmningen kommer du til Volmers Plads, på den modsatte side af vejen. Kryds vejen ved fodgængerfeltet.

Til venstre på Volmers Plads finder du parkeringshuset Tróndur (18). Trappetårnet i Tróndur er lavet som ét stort farverigt glasmaleri, udført af den færøske kunstner Tróndur Patursson. Om aftenen fremhæves trappetårnets mange forskellige smukke farver, af lyset indefra.

17. Gå tilbage over fodgængerfeltet mod åen. Fortsæt til venstre ad Dæmningen, til du kommer til Vissingsgade på højre hånd.

Her på den historiske og hyggelige sidegade finder du et spændende udvalg af små forretninger og specialbutikker.

På hjørnet ligger metodistkirken, Sct. Pouls Kirke (19). Kirken blev opført i 1876, og ombygget og udvidet i 1892, hvor den fik sit karakteristiske tårn med kuppel og spir.

18. Gå via Vissingsgade til du igen befinder dig på Vejles gågademiljø. Gågaden (20) består af Nørregade, Torvegade og Søndergade, og er en af Danmarks længste. Den er belagt med kinesiske granitfliser, og hele vejen igennem er der lagt 13 specielle gågadefliser ned i belægningen, med en kopi af teksten fra runestenene i Jelling. Dem kan du se efter, når du bevæger dig op igennem gågaden.

Lige her på hjørnet af Vissingsgade, ved overgangen fra Nørregade til Torvegade, kan du se små lys i fliserne på jorden. På standeren ved bygningen på højre hjørne, kan du på en knap skifte farve på lysene, når det er mørkt.

Læg desuden mærke til de bølgeformede linjer i gågadefliserne, få meter til venstre, som viser Midtåens forløb i middelalderen. På den ene side sluttede Torvegade og på den anden begyndte Nørregade. Og her begynder og slutter de to gader også den dag i dag.

19. Fortsæt op ad Torvegade mod venstre på gågaden.

Om få meter kommer du til tre glasmontre. Under en renovering af gågaderne i år 1999-2001, blev der fundet en 700 år gammel brostensbelagt vej, ca. 1 meter nede under den nuværende gågade. Det valgte man at bevare, og du kan se den gamle vej under jorden, igennem de tre glasmontre.

20. Fortsæt på gågaden, til du kommer til Orla Lehmannsgade på højre hånd.

Her præger Pontus Kjermanns skulpturer (21); Midgårdsbrønden, Englekatten og Bænken bybilledet. Midgårdsbrønden, den hestelignende figur, der står ophøjet i vandkunsten, blev indviet i 2001, som den første af de tre.

Alle de mytologiske fabeldyr i treenigheden indeholder en stærk visuel fortælling med talrige spændende og sjove referencer, til både Vejle bys historie og Danmarkshistorien, som en del af udsmykningen.

21. Fortsæt op ad gågaden mod Rådhustorvet.

22. Gå over fodgængerovergangen og drej til venstre, ned mod Sct. Nikolai Kirke på Kirketorvet.

Siden middelalderen har Kirketorvet her lagt plads til lidt af hvert, og i tidens løb har det huset tingsted, markedsplads, torvehandel og meget mere. I 1531 flyttede de fleste aktiviteter til det nuværende Rådhustorv, men der blev stadig afholdt kræmmermarkeder for pottemagere, kandestøbere og kobbersmede på det gamle torv. Torvet blev også brugt til forlystelser, når omrejsende markedsgøglere kom til byen. Det er desuden også her, at arkæologer har fundet sporene fra byens første hus, dateret til omkring 1100.

Foto:Eliza Danesi

Her på byens højstbeliggende punkt blev Sct. Nicolai Kirke (22) opført i midten af 1200-tallet, og en kirkegård blev anlagt rundt om kirken.

I kirkens nordre mur ses 23 huller. Hvert hul indeholder en indmuret hovedskal, der ligger så man kigger gennem halshullet ind i kraniet, med ansigtet nedad. Man ved ikke hvorfor disse hovedskaller befinder sig her, men historien beretter, at det drejer sig om kranier fra 23 røvere eller polske soldater fra 30-års krigen, som blev taget til fange i Roms Hule i 1600-tallet og henrettet. Deres kranier blev derefter indmuret til skræk og advarsel.

23. Fortsæt forbi kirken og kryds Dæmningen. Gå til højre ad Banegårdspladsen.

Du er nu tilbage ved udgangspunktet. Her kan du besøge VisitVejle for yderligere informationer.

Vi håber du har nydt turen gennem Vejles gamle bydel, og ønsker dig et behageligt ophold i vores by.